Normeringen

PBM richtlijnen en EN normeringen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zijn middelen die de gebruiker beschermen tegen een of meerdere gezondheids- of veiligheidsrisico's. Om persoonlijke beschermingsmiddelen in de EU te mogen verkopen, dient de richtlijn 89/686/EG te worden gevolgd. Dit is de Europese richtlijn voor de regeling van PPE-producten. In deze richtlijn zijn de eisen vastgelegd op het gebied van werking, markering, technische documentatie en het verkrijgen van het CE keurmerk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden in de richtlijn in drie categorieën ingedeeld:

Categorie 1: Eenvoudige beschermingsmiddelen waarvan de gebruiker zelf het beschermingsniveau kan beoordelen.

Categorie 2: Beschermingsmiddelen die beschermen tegen gemiddelde risico's.

Categorie 3: Geavanceerde beschermingsmiddelen die de gebruiker beschermen tegen levensgevaar of ernstig blijvend letsel en waarbij de gebruiker de risico's niet zelf en tijdig kan identificeren.

Beschermingsmiddelen in categorie 2 en 3 hebben een typegoedkeuring van een bevoegde instantie (notified body) en zijn aangepast aan verschillende geharmoniseerde standaarden. Om PPE producten te mogen verkopen moeten deze een CE keurmerk dragen. Het CE- keurmerk betekent dat het product een typegoedkeuring heeft en voldoet aan de eisen die aan persoonlijke beschermingsmiddelen worden gesteld in de richtlijn 89/686/EG. Met dit keurmerk mogen de beschermingsmiddelen in alle EU- en EES- landen worden verkocht.

Verschillende EN normeringen.

We onderscheiden de volgende EN-normeringen

EN531

Beschermende kleding tegen warmte en hitte.

EN ISO 11612

Beschermende kleding tegen hitte en vlammen.

EN381-5

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen (deel 5: eisen mbt beenbescherming).

EN388

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's.

EN 1149-5

Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen (deel 5: materiaalprestatie en ontwerpeisen).

EN61482-1-2

Beschermende kleding tegen thermische gevaren van een elektrische boog.

EN343

Beschermende kleding tegen regen.

EN ISO 11611

Beschermende kleding bij het lassen en aanverwante processen.

EN471 (klassen 1, 2 en 3)

Kleding met een hoge zichtbaarheid (hoe hoger de klasse, hoe meer zichtbaarheid).

EN511

Beschermende handschoenen tegen koude.

EN342

Beschermende kleding tegen koude.

 

Woltex vragen offerte bedrukken tevreden bedrijfskleding

 

 

Woltex vragen offerte bedrukken tevreden bedrijfskleding